Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), deze zijn onder te verdelen in twee soorten;

Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Hoe vaak komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar?
Gemiddeld één keer per 6 weken komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de schoolbegroting, huisvesting etc

De agenda's van de vergaderingen kunt u vinden op deze site.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

Samenstelling, taakverdeling en schema van aftreden van de MR van Basisschool De Klimpaal.

 

Naam

Geleding

Taak

Aftredend per 

Astrid Ariaens

         
           

Personeel

           

Voorzitter

           

1 augustus 2022

Karin Hartwig

    

Ouders

           

Adviserend lid

           

1 augustus 2023

Saskia de Ruiter

           

Ouders 

 
Plaatsvervangend
voorzitter                                           
           

1 augustus 2023

Bente Navis

 


Personeel
         

Plaatsvervangend secretaris


1 augustus 2022             
Jolijn Obbink
Ouders                   
           

Secretaris

           

1 augustus 2023


Wat kan de Medezeggenschapsraad voor u betekenen?
De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u. Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen. Mailen kan natuurlijk ook: mrklimpaal@essentius.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT