Het onderwijs op De Klimpaal is volop in beweging. Hieronder vindt u waar we dit schooljaar aan werken.

Speerpunten 2021-2022 De Klimpaal


Meer- en hoogbegaafdheid
Vorig schooljaar zijn we begonnen met de teamtrainingen
door het landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid. m.b.t. hoogbegaafdheid. I.v.m. Covid-19 hebben we deze training niet af kunnen ronden en maken we dit schooljaar de training af.  Ieder jaar zijn er speerpunten die we als team aanpakken waaraan we gezamenlijk werken. Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om met het gehele team een cursus met als thema 'hoogbegaafdheid' te volgen. Dit houdt een training in van 3 dagen die gedurende dit schooljaar wordt gegeven tijdens onze studiedagen. We kijken vol enthousiasme terug op de eerste training. Na een training kijken we met elkaar, wat dit betekent voor onze school. Wat willen we behouden, wat willen we veranderen en wat willen we verbeteren t.a.v. het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Expliciete directe instructie (EDI)
Het inzetten van EDI is een verdiepingsslag voor De Klimpaal t.a.v. het intensiveren en verdiepen van het huidige didactische model. Veel elementen die al worden ingezet op De Klimpaal komen door deze training samen. Het doel van EDI is het vergroten van de leseffectiviteiten en van de betrokkenheid van de leerlingen. 

Implementatie nieuwe rekenmethode
In de groepen 1-2 is de nieuwe rekenmethode 'Rekenplein' aangeschaft en wordt geïmplementeerd. Kleuterplein is de voorlopen van 'Wereld in getallen 5' en sluit hier goed op aan. In de groepen 3 t/m 7 is de nieuwe rekenmethode 'Wereld in getallen 5' aangeschaft en wordt dit jaar geïmplementeerd. In het schooljaar 2022-2023 wordt de methode uitgebreid voor groep 8.

De bieb op school (dBos)
In het schooljaar 2021-2022 willen we de leesmotivatie bij de leerlingen vergroten. We zien dat dit extra aandacht behoeft, met name na de lockdowns en het hybride lesgeven tijdens de Coronaperiode. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met de Achterhoekse Poort (de bibliotheek). De bedoeling is om een geactualiseerde bibliotheek in school te hebben waarbij passende en stimulerende activiteiten worden verzorgd door zowel een medewerker van de Achterhoekse Poort als de leerkrachten voor de groep.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT