Het onderwijs op De Klimpaal is volop in beweging. Hieronder vindt u waar we dit schooljaar aan werken.
 

Speerpunten 2022-2023 De Klimpaal
Verbeteren basisvaardigheden

De Klimpaal is ingeloot voor de subsidie 'verbeteren basisvaardigheden'. Deze middelen geven ons veel mogelijkheden om op het gebied van rekenen, taal en digitaliseren te investeren. We zetten volop in op het omschrijven van onderwijsplannen op het gebied van taal, lezen en rekenen. Hiermee worden de groepsplannen vervangen. Het expliciete directe instructiemodel zit hier integraal in verweven. Hiervoor hebben we ondersteuning en coaching ingevlogen bij Helderonderwijsadvies. Eind schooljaar 2022-2023 zullen de genoemde onderwijsplannen afgerond zijn en gedeeltelijk ook al geïmplementeerd zijn binnen ons onderwijs. Digitaliseren wordt in het schooljaar 2023-2024 opgepakt en gaat een plek krijgen in het groepsdoorbroken werken dat structureel zal worden ingezet in het schooljaar 2023-2024 (ateliers). Daarnaast is het mogelijk om forser in te zetten op het aanschaffen van materialen die ondersteunend zijn in het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen.

 

Oudercommunicatie

De Klaveracademie zal met het team van De Klimpaal een studiedag verzorgen waarbij een gedeelde visie wordt geformuleerd, communiceren en uitdragen met betrekking tot oudercommunicatie zal worden besproken en beschreven. 

 


 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT